Podmienky používania webu

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, prístupnú z http://sk.hejingangguan6.com, súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania webových stránok, a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za súhlas s akýmikoľvek príslušnými miestnymi zákonmi. Pokiaľ s niektorým z týchto výrazov nesúhlasíte, máte zakázaný prístup na tieto stránky. Materiály obsiahnuté na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom a zákonom o ochranných známkach.

2. Použite License

Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov na webovej stránke Výrobca platformy výťahu iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a podľa tejto licencie nesmiete:

To umožní Výrobca platformy výťahu skončiť v prípade porušenia ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude tiež ukončené vaše právo nazerania a mali by ste zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v tlačenej alebo elektronickej forme. Tieto zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou generátora zmluvných podmienok .

3. Vylúčenie zodpovednosti

Všetky materiály na webových stránkach Výrobca platformy výťahu sú poskytované „tak, ako sú“. Výrobca platformy výťahu neposkytuje žiadne záruky, či už je to vyjadrené alebo implikované, a preto popiera všetky ostatné záruky. Okrem toho Výrobca platformy výťahu neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiace s takýmito materiálmi alebo akýmikoľvek stránkami prepojenými s touto webovou stránkou.

4. Obmedzenia

Výrobca platformy výťahu alebo jeho dodávatelia nebudú niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na webovej stránke Výrobca platformy výťahu, aj keď Výrobca platformy výťahu alebo splnomocnený zástupca tejto webovej stránky bol informovaný , ústne alebo písomne, o možnosti takéhoto poškodenia. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implikovaných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a Errata

Materiály uvedené na webových stránkach Výrobca platformy výťahu môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Výrobca platformy výťahu nebude sľubovať, že niektorý z materiálov na týchto webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Výrobca platformy výťahu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť materiály uvedené na jeho webových stránkach. Výrobca platformy výťahu neprijíma žiadne záväzky k aktualizácii materiálov.

6. Odkazy

Výrobca platformy výťahu nepreskúmal všetky stránky prepojené s jeho webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych takýchto prepojených stránok. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie Výrobca platformy výťahu stránky. Používanie akýchkoľvek prepojených webových stránok je na vlastné riziko užívateľa.

7. Úpravy podmienok použitia stránok

Výrobca platformy výťahu môže tieto Podmienky použitia pre svoju Webovú stránku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zrevidovať. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov.

9. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovou stránkou Výrobca platformy výťahu sa riadi zákonmi sekery bez ohľadu na jej ustanovenia o kolízii zákonov.